Real-time LMI - II

Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

Cílem současného projektu je aplikovat nový nástroj plošně ve všech zemích EU. S jeho pomocí je na základě sledování nabídky pracovních míst inzerovaných zaměstnavateli vyhodnocována požadovaná struktura profesí a jejich kvalifikační nároky.

Zadavatelem projektu je Cedefop v partnerství s několika dalšími institucemi z Německa a Itálie. Národní observatoř NVF je odpovědná za vyhodnocování výsledků nejen za Českou republiku ale i za Slovensko.