REAL TIME LMI

Od 1. ledna 2015 do 31. března 2016

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Cílem tohoto víceletého projektu bylo vytvoření studie proveditelnosti a pilotování „prototypu“ nástroje na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti zemích Evropské unie. 

Zadavatelem projektu byl Cedefop, Národní observatoř-NVF byla jedním ze dvou realizátorů studie proveditelnosti a garantem testování prototypu v ČR. 

Dokončení projektu proběhlo v roce 2016. Pracovníci Národní observatoře v rámci projektu zanalyzovali současný stav trhu práce České republiky (pracovní síla, výše nezaměstnanosti včetně regionálního pohledu a také z hlediska jednotlivých sektorů). Dále byla zmapována volná pracovní místa na vybraných webových inzertních portálech ve vybraných profesích a na tomto základě byly identifikovány zaměstnavateli vyžadované profesní schopnosti a dovednosti.