Rating škol z hlediska budoucího uplatnění absolventů ve Skupině ČEZ

Od 1. října 2010 do 31. prosince 2010

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

S tím rovněž souviselo posouzení celkové kvality školy, jejích pedagogů, technického zázemí a ochoty ke spolupráci se Skupinou ČEZ při tvorbě, event. i realizaci školských vzdělávacích programů (SŠ) a studijních programů (VŠ) v oborech strojních a elektro.