Průzkum o doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně

Od 1. září 2020 do 31. května 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Janíčko

Analýza doktorského studia na Vysokém učení technickém se zaměřila na náročnost studia, ekonomické podmínky, motivace ke studiu a důvody jeho neúspěšného ukončování. V rámci zakázky bylo provedeno dotazníkové šetření mezi současnými a bývalými doktorandy univerzity, na jehož základě byly identifikovány hlavní problémy doktorského studia na jednoltivých fakultách univerzity. Součástí výstupů ze zakázky jsou doporučení na změny v organizaci doktorského studia za účelem zlepšení jeho podmínek a výsledků.