ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů předčasně ukončujících studium do odborného vzdělání

Od 1. září 2015 do 31. srpna 2017

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Projekt ProNet je financován z mezinárodního programu ERASMUS + strategické partnerství a byl realizován v letech 2015–2017.

Projekt reaguje:

na zvýšenou potřebu ICT odborníků na trhu práce (Průmysl 4.0),

na počty vysokoškolských studentů, kteří z různých důvodů opouštějí předčasně studium a přitom by mohli pokračovat ve studiu na jiné vysoké nebo vyšší odborné škole,

 • na nedostatek specializovaných poradců pro ICT odborníky,
 • na oblibu práce s internetem a online poradenskými nástroji,
 • na nedostatek kvalitních online poradenských nástrojů,
 • na současné možnosti vývoje aplikací.

Projekt sleduje následující cíle:

 • Podpora mobility na evropském trhu práce a v evropském vzdělávacím prostoru
 • Rozvoj “evropského prostoru dovedností, kompetencí a kvalifikací“ v souvislosti s probíhající tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí označovanou jako Průmysl 4.0
 • Podpora mezirezortních sítí pro integraci studentů předčasně ukončujících vysokou školu do odborného vzdělávání

Partnerství projektu ProNet

 • Německo
  (koordinátor) f-bb: Výzkumný ústav pro odborné vzdělávání f-bb
 • Francie
  CIBC: Centre Interinstitutionnel de bilan de compétences Bourgogne Sud, Mezirezortní centrum bilance kompetencí
 • Španělsko
  UAB: Universitat Autonoma de Barcelona
 • Polsko
  AP: Akademia Przedsiebiorczosci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Podnikatelská akademie, s.r.o.
 • Česko
  NVF: Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Hlavním výstupem projektu je ProNet online poradenský nástroj, který je zejména určen pro osoby, které:

 • mají alespoň základní znalosti a dovednosti v oblasti ICT,
 • mají zájem vytvořit si přehled o svých znalostech a dovednostech v oblasti ICT,
 • hledají přehled povolání, odpovídají jejich profesní orientaci.

ProNet online poradenský nástroj má tři části:

 • V první části si uživatel zmapuje znalosti a dovednosti v oblasti ICT.
 • Ve druhé části má uživatel možnost pojmenovat své kompetence sociální, organizační, technické, počítačové, umělecké a další.
 • Třetí část je dotazník zpracovaný podle Hollandovy typologie pracovního prostředí a osobnostní orientace (RIASEC), která je jednou z nejvíce používaných teorií kariérového poradenství. Kromě toho využívá evropskou databázi ESCO – Evropská klasifikace dovedností, kvalifikací a povolání.

Nejedná se v žádném ohledu o psychodiagnos­tický test ani o „Jáchyme, hoď ho do stroje“. Výstupy z ProNet online poradenského nástroje se doporučuje kon­zultovat s ka­riérovým poradcem.

Stránky projektu ProNet : http://www.university-dropout.com/, kde je také vstup do ProNet online poradenského nástroje.