Projekt Railways

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Národní observatoř se v roce 2015 zapojila do řešení mezinárodního projektu Promoting employment and quality of work in the European  Rail Sector. Zadavatelem projektu byla nadnárodní evropská asociace The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).
 
Národní observatoř realizovala aktivity, které v rámci projektu probíhaly v České republice.  Byly uskutečněny strukturované rozhovory s vybranými zástupci poskytovatelů železniční osobní dopravy a s představiteli odborových organizací fungujících v rámci tohoto sektoru nebo v rámci jednotlivých poskytovatelů. Zápisy z rozhovorů v dané struktuře byly předány hlavnímu zpracovateli projektu.