Projekt “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

Od 1. června 2014 do 31. května 2018

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Tomešová

V roce 2014 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Občanským sdružením HoSt Home-Start Česká republika (dále jen „HoSt“), projekt zaměřený na
profesionalizaci dobrovolnické práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt uspěl ve velké
konkurenci u dánské nadace the Velux Foundations, která ho plně financuje. 
Více o projektu zde.