Projekt PŘEKVAP

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Národní observatoř byla oslovena ke spolupráci Fondem dalšího vzdělávání, který koordinoval práce na projektu Překvap realizovaném pro MPSV. Projekt se zabýval předvídáním vývoje na trhu práce a kvalifikačních potřeb, zkvalitňováním výstupů předvídání a možnostmi jejich využití v praxi. 
 
Odborníci z Národní observatoře pro Fond dalšího vzdělávání (FDV) zpracovali odvětvové studie vybraných odvětví české ekonomiky a rovněž se podíleli na tvorbě manuálu pro využití informačního produktu – „Profil odvětví“. 
 
Metodika obsahuje popis jednotlivých bloků charakterizujících stav a vývoj daného odvětví, včetně vysvětlení použitých indikátorů.
 
Odvětvové profily mají sloužit jako informační produkty, které budou cílovým skupinám přinášet informace o situaci a výhledu na trhu práce v daných odvětvích.