Projekt Labour Market and Education Observatory of Małopolska

Od 1. května 2014 do 31. března 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Mezinárodní jednoletý projekt na podporu aktivit Observatoře Malopolska v oblasti monitoringu poptávky po pracovních silách na trhu práce. Šlo o projekt expertýz a předávání zkušeností NOZV, v jehož rámci NOZV vyhodnotila dostupnost a zdroje data o trhu práce v Malopolském regionu, následně navrhla vhodné klastrování profesních dat, metodiku monitorování volných pracovních míst, která zahrnovala vyhodnocení datových zdrojů o volných pracovních místech, metodiku jejich sloučení a návrh systému ukazatelů na různých úrovních členění.