Projekt ARLI - EU Skills Panorama

Od 1. dubna 2013 do 31. března 2014

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Matoušková CSc.

Mezinárodní projekt byl zaměřený na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti analýz, monitorování trhu práce a předvídání kvalifikačních potřeb byl realizován pro Evropskou komisi. Projekt navazoval na klíčovou agendu EU New Skills for New Jobs, v jejímž rámci je realizována tzv. Skills Panorama. Cílem Skills Panoramy je vytvoření jednotné komunikační a analytické platformy, která bude pro nejrůznější skupiny uživatelů přinášet informační produkty o situaci na trhu práce, kvalifikačních požadavcích a prognóze budoucího vývoje.

Projekt ARLI, na němž se Národní vzdělávací fond podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. NVF byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter a jehož dalšími členy byl Goethe Universität ve Frankfurtu, Napier University v Edinburghu a italské výzkumné centrum CRISP.

 

Výstupy:
CZ, DE, UK, IT, NL a SE 
 
Hlavní autoři: Jiří Braňka and Zdeňka Matoušková (březen 2014)
 
 
 
CZ, DE, UK, IT, NL a SE
 
 
 
Hlavní autoři: Jiří Braňka and Zdeňka Matoušková (březen 2014)

 

DEMAND SIDE ANALYSIS APPENDIX SYNTHESIS REPORT


 

 

 

 

Prezentace ze závěrečného národního workshopu k projektu:
Jiří Braňka,  představení výsledků projektu, 25. března 2014, NVF