Analýzy vybraných skupin technických profesí v Moravskoslezském kraji

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Tým Národní observatoře zpracoval na základě zakázky pro Moravskoslezský pakt zaměstnanosti analýzy pro 12 vybraných technických profesních skupin, které budou tvořit datový podklad rozvíjející se regionální Observatoře trhu práce a konkurenceschop­nosti v Moravskoslezském kraji (OKTP-MSK)
 
Nová data budou využita pro aktualizaci interaktivní webové stránky věnované klíčovým profesím práce Moravskoslezského kraje, kterou tým Národní observatoře vytvořil v minulých letech pro OKTP-MSK. 
 
Zároveň analýza slouží jako podklad pro úpravu existující strategie a Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti na období 2015–2020 a přispěje ke kvalitě střednědobého plánování vzdělávacích programů na školách nebo pro dílčí projekty zaměřené na vzdělávání (využití zejména pro krajský úřad a vzdělávací instituce) a pro informování zaměstnavatelů (o možném vývoji absolventů vzdělávacích oborů vhodných pro dané profese).