Práce a rodina

Od 1. října 2010 do 30. září 2012

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

Hlavním cílem projektu je přispět k prosazování cílených opatření pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím:

  • Identifikace existujících bariér, které rodičům s dětmi brání sladit jejich rodinný a pracovní život tak, aby mohli být zaměstnaní a zároveň náležitě pečovat o své děti; tato identifikace bude probíhat jak na straně poptávky, tj. u zaměstnavatelů, tak i nabídky, tj. u rodičů s dětmi, trhu práce
  • Vypracování inovativních opatření pro slaďování rodinného a pracovního života v ČR, jejich ověření ve Středočeském a Plzeňském kraji a navržení příslušných opatření
  • Zvýšení povědomí zaměstnavatelů o významu slaďování rodinného a pracovního života

Při práci na projektu budou mj. využívány výsledky dřívějších prací, zaměřených na podporu sladění rodinného a pracovního života v ČR, a také zkušenosti z úspěšného používání analogických opatření v Německu a Rakousku.

Více informací o projektu je možné získat na stránkách: www.proemployment.eu