Podpora zaměstnávání starších osob

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2005–2007

Hlavním řešitelem projektu byl VÚPSV.  Cílem projektu bylo zmapování situace a problémů zaměstnávání osob ve věku nad 50 let a zejména příprava zásobníku vhodných námětů pro zvýšení zaměstnanosti této populace. V rámci projektu bylo provedeno několik sociologických šetření, ankety mezi experty úřadů práce, statistické analýzy, byla zmapována legislativa a existující opatření v rámci různých politik v ČR a v zemích EU.

Národní observatoř zpracovala analýzu a formulaci vhodných opatření zaměřených na rozvoj dovedností a kvalifikací zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání starších pracovníků. Byly vymezeny hlavní bariéry účasti starších osob na dalším vzdělávání a navrženy možnosti zmírnění jejich vlivu.