Overseas Information Monitor Reports

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2007–2008

V rámci projektu se postupně zpracovalo pět tématických analyticko-popisných zpráv informujících o systému odborného vzdělávání, trhu práce a související legislativě v ČR. Zadavatelem projektu byla japonská OVTA (Overseas Vocational Training Association).

První zpráva obsahuje přehled a stručný popis legislativy vztahující se k trhu práce a zaměstnanosti, druhá analyzuje aktuální situaci na trhu práce, třetí popisuje systém a politiku odborného vzdělávání, čtvrtá se zabývá standardy a hodnocením odborného vzdělávání a pátá zpráva monitoruje podmínky vztahující se k zahraniční mobilitě pracovní síly.

Výstup z projektu (v angličtině):

Overseas monitroing reports: the Czech Republic 

Praha, NVF-NOZV, 2007.