Orienteexpress – webová aplikace kariérového poradenství

Od 1. února 2007 do 31. ledna 2009

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Orienteexpress - projekt Leonardo da Vinci „Outils informatisés d´orientation tout au long de la vie“ (evropský Program celoživotního učení).

Orienteexpress je novým poradenským nástrojem, který je k dispozici široké veřejnosti a kariérovým poradcům. Jedná se o ucelený svépomocný nástroj profesního a studijního poradenství, založený na zásadách metody bilanční diagnostiky, orientovaný na individuální přístup ke klientovi.

Koordinátorem a autorem textů a sebereflexních cvičení je francouzské středisko bilanční diagnostiky CIBC de la Savoie ze Chambery. Na projektu kromě NVF-SPPS spolupracovali odborníci z:

  • Bildungsinstituts Pscherer (Německo),
  • COFS FP Piemonte (Itálie),
  • Fondation Démocratie et Sécurité (Bulharsko).

Výstup projektu Orienteexpress v české verzi je dostupný na:

http://www.orienteexpress.cz/

http://www.orienteexpress.it/…r/public.php?…