Opening Doors: Networked PhD Education

Od 1. února 2021 do 30. dubna 2022

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Janíčko

Projekt OPENING DOORS (financovaný z programu Horizon 2020) se zaměřuje na doktorské vzdělávání, konkrétně na příležitosti spolupracovat s dalšími začínajícími výzkumnými pracovníky z různých oborů a zemí na „reálných“ aplikovaných problémech. Díky intenzivní komunikaci se zaměstnavateli a absolventy doktorandského studia, kteří působí v sítích otevřené vědy a otevřených inovací v celé Evropě, a pedagogy a zaměstnavateli PhD působícími na akademické půdě, tým Opening Doors indentifikuje typy kompetencí, které jsou oceňovány v těcto prostředích. Na tomto základě byl v kooperaci se sítí zainteresovaných stran navržen otevřený online vzdělávací kurz v oblasti otevřené vědy a otevřených inovací s názvem  “Opening Your Research To Collaborative Futures”.

Národní vzdělávací fond je jedním z partnerů projektu spolu s University College Dublin (Irsko), Aarhus University (Dánsko), Maynooth University (Irsko) a Research Institute for Humanity and Nature (Japonsko).

Více informací na webu projektu: https://openingdoors4phd.eu/index.html

Jak je možné adaptovat doktorské vzdělávání s ohledem na praxi?

Projekt Opening Doors v letech 2020 – 2022 zjišťoval poptávku trhu práce po průřezových dovednostech absolventů doktorského studia. Jaké dovednosti získané prostřednictvím doktorského studia je možné využít v komerční praxi? A jak je možné transformovat zkušenosti absolventů do systémových změn?