Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Od 1. září 2011 do 15. prosince 2011

Kontaktní osoba: Ing. Václav Brož

Obsahem této práce je charakteristika dosavadního a očekávaného vývoje na trhu práce, zhodnocení účinnosti stávajících nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, příklady dobré praxe v politice zaměstnanosti v zahraničí a zejména návrhy inovovaných či nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které by bylo možné využívat v budoucím období. Tato nová opatření jsou zaměřena především na oblasti zprostředkování práce, rekvalifikace a dalšího vzdělávání, systémové podpory a motivace zaměstnavatelů k pracovní integraci osob znevýhodněných na trhu práce a systémové podpory celoživotního vzdělávání.

Návrhy byly koncipovány již s přihlédnutím k podmínkám, které budou vytvořeny na základě novelizace zákona o zaměstnanosti a k nové organizační struktuře Úřadu práce ČR a jeho spolupráce se subjekty veřejných a soukromých služeb zaměstnanosti.