Monitorovací indikátory ÚP ČR – revize požadavků

Od 15. srpna 2014 do 30. září 2014

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

NVF o.p.s. realizuje ve spolupráci s firmou Hope – divize EUservis, zakázku zaměřenou na revizi, aktualizaci a dopracování souboru monitorovacích indikátorů pro sledování a řízení agend ÚP ČR.