Mgr. Michal Janíčko

Michal Janíčko pracuje v observatoři jako analytik. Věnuje se výzkumu dovednostních potřeb trhu práce a dopadů digitalizace na zaměstnanost a na pracovní podmínky. V rámci národních a regionálních projektů se podílí na navrhování a realizaci kvantitativních sociologických šetření a na dotazování zaměstnavatelů a jiných aktérů. Účastní se také mezinárodních projektů observatoře ve spolupráci a CEDEFOP, Eurostatem a dalšími partnery. Je autorem a spoluautorem analytických studií, recenzovaných článků a knižních kapitol na témata, spojená se zaměstnaností, vzděláváním a dovednostmi. Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově v Praze.

Email:janicko@nvf.cz
Telefon:+420 224 500 541