Mgr. Michal Janíčko

Michal Janíčko je analytik v Národní observatoři. Pracuje na výzkumu pracovních trajektorií a na analýze dopadů digitalizace na zaměstnanost. Podílí se také na mezinárodních projektech observatoře. Je autorem a spoluautorem několika studií na téma účasti a politik v dalším vzdělávání, kterým se dříve věnoval. Absolvoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Email:janicko@nvf.cz
Telefon:+420 224 500 541