Kvalita v dalším profesním vzdělávání

Od 1. ledna 2007 do 31. července 2008

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Přínosem projektu bylo zejména: zvýšení motivace jednotlivců k účasti na DPV, garance kvality DPV pro uživatele vzdělávacích služeb, motivace vzdělavatelů ke zvyšování kvality nabídky uplatňováním různých nástrojů prokazování a hodnocení kvality, motivace zaměstnavatelů k většímu využívání a podpoře DPV, vytvoření podmínek pro ověřování kvalifikací získaných v DPV, zvýšení povědomí o způsobech zajišťování kvality DPV.

Projekt byl řešen týmem RLZ ve spolupráci s partnery BIVŠ a KPMG jako veřejná zakázka MPSV ČR.