Koncept – Analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Od 6. dubna 2010 do 30. srpna 2010

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Analyticko-koncepční studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“ projektu Koncept 

Dílčí část projektu „Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém“ byla zpracována v rámci indivi­duálního národního projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT „Koncept - Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“. Na tomto dílčím projektu pracovala sdružení řešitelů OKsystem s.r.o., TREXIMA, spol. s r. o. a Národní vzdělávací fond, o. p. s. pro Národní ústav odborného vzdělávání v Praze v období od 6.4. do 30.8. 2010.

Předmětem dílčího projektu byla analýza stávající situace a návrh nových projektů a opatření v oblasti informační a poradenské podpory dalšího vzdělávání. Téma analýzy a doporučení na řadě míst přesahuje oblast poradenství pro další vzdělávání a přesahuje do oblasti kariérového poradenství.

Výstupy projektu:

SKŘIVÁNEK, J. et all. Analyticko-koncepční studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“. Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. OKsystém, Trexima, NVF. Praha, 2010. 110 str.

ČÁP, J., ŠAFRÁNKOVÁ, P. Analýza platné legislativy a strategických materiálů. Podkladový materiál dílčí části projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. OKsystém, Trexima, NVF. Praha, 2010.

ŠAFRÁNKOVÁ, P. Poskytování poradenských služeb pro další vzdělávání v kontextu celoživotního kariérového poradenství. Podkladový materiál dílčí části projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. OKsystém, Trexima, NVF. Praha, 2010.

FREIBERGOVÁ, Z., ŠAFRÁNKOVÁ, P., SLÁDKOVÁ, I. Návrh základního rámce, cílů a funkcí informačních a poradenských služeb pro další vzdělávání. Podkladový materiál dílčí části projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. OKsystém, Trexima, NVF. Praha, 2010.

SLÁDKOVÁ, I. Zpráva z průběhu externí evaluace projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. Podkladový materiál dílčí části projektu Koncept – analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém. OKsystém, Trexima, NVF. Praha, 2010.