IPSYS – Informačně poradenský systém dalšího vzdělávání

Od 1. června 2007 do 31. července 2008

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Hlavním cíle projektu byl rozvoj informačních a poradenských služeb usnadňujících orientaci v nabídce dalšího profesního vzdělávání (DPV), vytvoření základu uceleného systému pro podporu DPV jako předpokladu fungujícího systému DPV odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.

Produkt projektu je tvořen následujícími částmi:

  1. internetový portál pro další profesní vzdělávání (DPV), který je dostupný na http://portal.mpsv.cz/…ojekty/ipsys
  2. sítí poradců pro DPV
  3. vzděláváním pro poradce DPV „Akademie poradců“

Produkty byly úspěšně obhájeny a předány na MSPV.