IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službáchzaměstnanosti ČR

Od 1. května 2009 do 31. prosince 2009

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Předmětem výzkumu byla analýza aplikace IAP v nových podmínkách po změně legislativy platné od 1.1.2009 a doporučení vhodných opatření k optimalizaci současného stavu IAP ve smyslu zvýšení možnosti uchazeče o zaměstnání motivovat a aktivovat.

Podkladem pro analýzu bylo kvalitativní šetření provedené polostrukturovanými rozhovory na devíti úřadech práce.

Výstupy projektu:

FREIBERGOVÁ, Z., TUČKOVÁ, M., POTOČNÝ, T., MOHAUPT, Z., ŠAFRÁNKOVÁ, P. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Studie projektu výzkumu pro potřeby státu MPSV č. HR182/09. 1. vyd. Praha : Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., 2013. ISBN 978–80–86728–54–4.

FREIBERGOVÁ, Z., TUČKOVÁ, M., POTOČNÝ, T., ŠAFRÁNKOVÁ, P., MOHAUPT, Z. Technická zpráva o řešení projektu výzkumu včetně vyúčtování. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

FREIBERGOVÁ, Z., POTOČNÝ, T., TUČKOVÁ, M., GRAJCÁR, Š. Aplikace IAP ve veřejných službách zaměstnanosti: příklady z Německa, Nizozemí a Slovenska. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

HAICL, M. Plánování individuální podpory v sociálních službách. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

FREIBERGOVÁ, Z., MOHAUPT, Z. Nápadník: Sborník námětů pro realizaci IAP. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

MOHAUPT, Z. Návrh k doplnění vzdělávacího modulu „Školení poradců IAP“ II. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

Trexima, s.r.o. Návrh k doplnění vzdělávacího modulu „Školení poradců IAP“ I. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

Trexima, s.r.o. Návrh úpravy standardizace procesů týkajících se IAP. Projekt výzkumu HR182/09. Praha : Národní vzdělávací fond, 2009.

Výstupy

Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR: analýza a doporučení

Freibergová Z., Tučková, M., Potočný, T., Mohaupt, Z., Šafránková, P., Praha, 2013, ISBN: 978-80-86728-54-4

Nápadník: Sborník námětů pro realizaci individuálních akčních plánů

Freibergová Z., Mohaupt, Z., Praha, 2009