Hodnocení úřadů práce podle výkonů

Od 1. dubna 2009 do 30. června 2009

Kontaktní osoba: Ing. Martin Bambas

Výstupem této zakázky je studie, která se zabývá a přibližuje ka­tegorizací území působnosti úřadů práce jako jedním ze zásadních předpokladů pro zavádění systému hodnocení úřadů práce podle výkonů. Důraz je kladen jednak na informace o postupech a výsledcích kategorizace území úřadů práce v zahraničí (Německo, Rakousko) a jednak první kategorizaci okresů v ČR pro potřeby řízení a hodnocení a řízení úřadů práce.

Studie se zabývá rovněž výběrem vhodných ukazatelů pro účely hodnocení úřadů práce jako institucí a pro účely hodnocení ředitelů úřadů práce jako manažerů, což představuje těžiště systému hodnocení úřadů práce podle výkonů. Na základě cílů úřadů práce, zahraničních zkušeností, dostupnosti údajů a snahy o jednoduchost je navrženo 5 ukazatelů, které by bylo účelné využívat pro hodnocení výkonů úřadů práce.

Součástí studie jsou rovněž návrhy pro postup zavádění systému hodnocení úřadů práce podle výkonů v ČR., včetně návrhů na systém hodnocení ředitelů úřadů práce.