FREE – Webové stránky pro poradce pro začínající podnikatele

Od 1. října 2009 do 30. září 2011

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

FREE - Fostering return to employment through entrpreneuship, innovation and creativity - projekt Leonardo da Vinci (evropský Program celoživotního u­čení)

V rámci projektu byl vytvořen FREE interaktivní nástroj, který je učen poradenským pracovníkům, ale i lektorům, trenérům a dalším odborníkům, kteří poskytují poradenství začínajícím podnikatelům zejména z řad nezaměstnaných. Webová aplikace obsahuje informace vhodné pro obohacení znalostního repertoáru poradců v oblasti podnikání, kreativity a inovací. Jednotlivá témata FREE interaktivního nástroje jsou popsána z pohledu významu pro podnikání. Předkládané informace s klienty lze snadno konzultovat a lze je také kopírovat, což usnadňuje jejich dostupnost. Aplikace obsahuje i několik sebehodnotících testů dostupných po bezplatné a k ničemu nezavazující registraci.

FREE interaktivní nástroj je již zpracován v e-learningovém prostředí Moodle, které umožňuje po ukončení projektu další rozvoj témat a jejich obohacení o inspirativní úlohy a postupy práce s klienty. V roce 2011 proběhlo pilotní ověření a koncem září 2011 byl projekt ukončen. Záměrem Národního vzdělávacího fondu je pokračovat ve vývoji FREE interaktivního nástroje do podoby on-line kurzu.

Na vývoji aplikace se podílelo pět vzdělávacích a poradenských institucí z pěti zemí (Portugalsko, Španělsko, Velká Británie, Řecko a Česká republika). Vedoucím projektu bylo portugalské SPI (Sociedade Portugesa de Inovacao – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovacao, S.A. a řešení se kromě NVF-SPPS účastní další čtyři společnosti z členských zemí EU:

  • European Distance and E-Learning Network (Velká Británie),
  • Castlereagh Enterprises Ltd (Severní Irsko),
  • Hellenic Regional Development Center (Řecko)
  • XXI INVESLAN (Španělsko)

Webové stránky projektu:

http://www.spi.pt/…index_CZ.htm;

FREE interaktivní nástroj:

http://www.spi.pt/…ive_tool/CZ/

Pro českou verzi je připravena webová stránka:

http://www.zaloz-podnik.cz/

Informace ze seminářů pro pracovníky IPS Úřadu práce ČR, na kterých byl projekt prezentován, jsou dostupné na:

Seminář konaný dne 17. 3. 2011 : http://www.orienteexpress.cz/IPS

Seminář konaný dne 23. 8. 2011 : http://www.orienteexpress.cz/IPS-II