FORJOBS – Forecasting Jobs and Skills

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Outlý

Realizace projektu: 2008 – 2011

Mezinárodní projekt v rámci komunitárního programu PROGRESS. Projekt byl zaměřen na vyhodnocení možností aplikace metodiky, nástrojů a zkušeností, které jsou užívány v Itálii, do praxe partnerských zemí (Česká republika, Bulharsko a španělský region Castilla la Mancha).

Základem předávané metodiky byl ekonometrický model predikující zaměstnanost v odvětvovém a profesním člennění na následujích pět let. Na základě dostupných statistických dat byl model vyzkoušen také v České republice.

V lednu 2011 se uskutečnila závěrečná konference projektu, další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu: http://forjobs.az.government.bg/cz/point.