Evaluace systému EURES v České republice

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

Cílem této evaluace bylo především:

  1. zhodnotit implementaci tohoto systému do českých veřejných služeb zaměstnanosti vykonávajících tuto činnost prostřednictví sítě 77 úřadů práce, které v době provádění evaluace byly řízeny Sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  2. posoudit z hlediska kvantitativního, ale i kvalitativního přínos realizace EURES  pro plnění strategických cílů v aktivní politice zaměstnanosti v České republice.

Vypracovaná evaluační zpráva zachycuje a vyhodnocuje stav sítě EURES v ČR v období od

1. května 2007 do 31. března 2010