Developing and piloting an employer survey on skill needs in Europe

Od 31. března 2010 do 29. února 2012

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Mezinárodní projekt, jehož hlavním řešitelem je TNS Infratest Sozialforschung, Munich a Fraunhofer-Institut fur Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart.

Cílem projektu je vývoj, příprava a pilotáž šetření u zaměstnavatelů v celé EU, které je zaměřeno na budoucí potřebu kvalifikované prá­ce.

Národní vzdělávací fond se zapojil do projektu v roli člena mezinárodního týmu expertů pro výzkum vzdělávacích a kvalifikačních potřeb.  Podílel se na vývoji dotazníku a formulaci celkové koncepce šetření kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů v EU.