Workshop: Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?

4. června 2014 proběhl v Domě zahraniční spolupráce workshop, kde také pracovníci Národního vzdělávacího fondu prezentovali na témata: další vzdělávání a rozvoj kompetencí, kompetence jako podmínka uplatnění na trhu práce, programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých (příklad z praxe – Norsko).

Další informace o workshopu, včetně prezentací a fotografií je k dispozici zde.