Setkání zástupců krajů k problematice RLZ

NVF ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádá již 28. setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů.

 Další podrobnosti o setkání naleznete v pozvánce.