NVF partnerem kampaně Česko mluví o vzdělávání

 

NVF se zapojilo jako partner do kampaně Česko mluví o vzdělávání, která doprovází přípravu Strategie vzdělávání 2020.

Kampaň usiluje o posílení významu vzdělávání v ČR, její snahou je, aby se prostřednictvím masivní veřejné debaty dosáhlo změny ve vnímání významu vzdělávání a to se stalo prioritou politiků.

Jednou z aktivit kampaně je série workshopů zaměřená na vizi a strategii vzdělávání, vycházející  z britské metodiky Future Lab. Workshopy proběhnou ve všech regionech ČR.

Závěry z workshopů budou předloženy školskému výboru Parlamentu ČR a poskytnuty MŠMT.