Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti

Od 1. září 2008 do 30. prosince 2009

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

Výstupy projektu byly určeny k využití při plánovaném vytváření nového informačního systému pro služby zaměstnanosti, který by byl schopen nakumulovat velké množství informací, a zajišťoval by propojení se všemi relevantními subjekty na trhu práce včetně zaměstnavatelské sféry. Informační systém měl umožnit úzkou spolupráci zmíněných subjektů na trhu práce. 

Cílem projektu bylo získání uceleného souboru informací o fungování informačních systémů v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. Zároveň byl projekt zaměřen na možnosti budoucího propojení informačních systémů, jejichž potřeba vychází ze stálého procesu otevírání trhů práce jednotlivých členských zemí. Zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe byly určeny pro odborně zapojených pracovníků ÚP a SSZ MPSV tak, aby mohly být  implementovány při zavádění reformních změn, především právě v oblasti informačních systémů.

Cílové skupiny:

 1. Pracovníci SSZ MPSV
 2. Pracovníci ÚP
 3. Pracovníci NVF, o.p.s.

 

Přijímající/zah­raniční organizace:
 1. Centro Europeu de Línguas, Portugalsko
 2. Municipality of Rakkestad, Norsko
 3. AM Transnational, Španělsko
 4. Euroguidance Italy, Itálie
 5. Centre for International Mobility CIMO, Finsko
 6. European Policies and International Relations Department, Itálie
 7. MS Barcelona, Španělsko
 8. CILA Group, Irsko
 9. ÚPSVAR, Slovensko
 10. Work Experience UK, Velká Británie

 

Číslo projektu: CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134067
Datum zahájení projektu: 1.9. 2008
Datum ukončení projektu: 30.12. 2009