CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Od 1. října 2019 do 30. září 2021

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Ř​ízení kariéry je v době rychlých změn v technologiích a v organizaci práci velkou výzvou vyžadující neustálé přizpůsobování rolí, úkolů a profesionálních dovedností. Kariérové ​​poradenství, které s řízením kariéry významně pomáhá, se opírá o různé teorie, postupy, nástroje a modely. Většina tradičních postupů je však založena na sběru a poskytování informací, a jen málo z nich má také edukativní složku, v rámci níž jsou rozvíjeny „dovednosti řízení vlastní kariérové dráhy“ (career management skills – CMS).

Potřeba rozvoje CMS si právem vydobyla prioritní postavení v evropských politikách celoživotního poradenství. K implementaci koncepce rozvoje CMS je potřeba vyvinout společný a metodický a pedagogický rámec CMS a sadu nástrojů pro efektivní intervenci pro různé cílové skupiny příjemců, ale i pro shromažďování důkazů, zlepšení procesů a kvality služby jako takové.

Cílem tohoto projektu je podpora edukační složky kariérového poradenství a CMS. Bude toho dosaženo vývojem společného sdíleného metodického rámce CMS a zapojením nových online technologií, které zlepší dostupnost této služby.

Hlavní výstupy projektu:

  • Vývoj komplexního katalogu dovedností řízení vlastní kariérové dráhy.
  • Využití inovativních technologií pro podporu rozvoje dovedností v oblasti řízení kariéry
  • Příprava několika vzdělávacích zdrojů a nástrojů pro rozvoje dovedností řízení vlastní kariérové dráhy poradenství pro různé cílové skupiny

Projekt zahrnuje 3 hlavní akce:

1) Mezinárodní participativní akční výzkum založený na nadnárodní spolupráci a vzájemném učení klíčových zúčastněných stran v oblasti kariérového poradenství. Výzkumný tým mezinárodního projektu bude shromažďovat, analyzovat a přezkoumávat nejlepší rámce CMS a sestavovat sdílený a účinný návrh nového společného rámce CMS a katalogu CMS jako metodologické základny pro vývoj a testování nového webu. zdroje a nástroje kariérového poradenství.

2) 6 národních experimentů v oblasti sociálních inovací (pilotní akce) k vývoji a testování webových zdrojů a nástrojů kariérového poradenství s cílem poskytnout inovativní modely a zdroje moderním systémům kariérového poradenství. Každá pilotní akce se zaměří na rozvoj některých specifických „výsledků učení“ souvisejících s novým katalogem dovedností pro řízení kariérové dráhy. Každá pilotní akce bude vyhovovat potřebám konkrétních cílových skupin (studentů, NEET, nezaměstnaných pracovníků, dospělých s nízkou kvalifikací, osob se znevýhodněním) a bude zahrnovat jeden nebo více systémů kariérového poradenství (poskytovatelé a zúčastněné strany). Proces hodnocení založený na důkazech poskytne prvky a indikace pro návrh a vývoj webové platformy v rámci CMS pro odborníky a uživatele.

3) Vývoj nové webové platformy (a mobilní aplikace) v CMS a testování v různých kontextech kariérového poradenství. Implementace a využívání webové platformy prostřednictvím národních a mezinárodních sítí projektového Konsorcia.

Partneři projektu

  • Itálie – Centro studi Pluriversum Srl, CityNet Srl
  • Německo – Hochschule der Bundesagentur fuer Arbeit
  • Španělsko – Universidad de Santiago de Compostela
  • Česko – Národní vzdělávací fond
  • Rakousko – Österreichisches Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
  • Rumunsko – Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala