AVISO

Od 18. března 2014 do 11. července 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Projekt byl součástí programu EdTRANS – Transition from School to Work AT-CZ, který je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) v programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“.  V rámci tohoto projektu si odborné školy z ČR a Rakouska vyměňovaly informace a zkušenosti.
 
Projekt AVISO představoval výzkumnou část programu, která měla doplnit nezbytné analýzy a šetření umožňující širší vhled do kontextu regionálního trhu práce. Hlavním realizátorem výzkumu byla rakouská „Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung“. Garantem v ČR byla Národní observatoř. 
 
Národní observatoř v rámci projektu realizovala tyto aktivity:
 
  • rozhovory z řediteli vybraných škol (SŠ Čichnova Brno, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, VoŠS Boskovice, OA Kotlářská Brno), které zmapují názor ředitelů na situaci absolventů na trhu práce
  • průzkum názorů vybraných expertů z praxe na situaci absolventů na regionálním trhu práce 
  • shrnutí a závěry („summary“) z těchto rozhovorů
  • analýzu potřeb trhu práce v ČR (zejména pro oblasti odborného vzdělávání, které jsou předmětem zájmu v rámci tohoto projektu) 
  • analýzu/přehled kurikulí a učebních plánů