Analýza nabídky vzdělávání ve veřejné správě

Od 18. června 2010 do 18. srpna 2010

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Kostra analýzy sledovala legislativně upravené vymezení systémů vzdělávání ve státní správě i samosprávě. Zakázka byla součástí projektu Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě (MV ČR), na který bylo navázáno projektem MV ČR Analýza vzdělávacích potřeb ve veřejné správě.