Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradec­kém kraji

Od 1. září 2006 do 30. června 2008

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Projekt byl spolufinancován z prostředků ESF v rámci opatření 3.3 OP RLZ. Byl řízen Univerzitou Hradec Králové, na partnerství se podílel tým RLZ a Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech­.