Analýza budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru energetika

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2008

Národní observatoř zpracovala studie zaměřenou na nabídku a poptávku po pracovních silách v energetice a souvisejících odvětvích, na očekávané změny v nárocích na kvalitu a počet pracovníků v jednotlivých skupinách profesí.

Studie obsahovala také dopady demografického vývoje na zaměstnanost v tomto odvětví a analyzovala možný příliv absolventů příslušných vzdělávacích programů středních a vysokých škol.

Studie byla zařazena jako samostatná kapitola ve Zprávě Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR, řízené prof. Pačesem.