Vzdělávací programy

Další vzdělávání kariérových poradců

Aktuální nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce naleznete v sekci Střediska podpory poradenských služeb.

Projekty

Akreditované vzdělávací programy

Běžící projekt

NVF o. p. s. je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. V letech 2007 – 2011 pod číslem 2007/118-I. Od 8. 6. 2011 pod číslem 2011/0498-I.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Běžící projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.