Vzdělávací programy

Další vzdělávání kariérových poradců

Aktuální nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce naleznete v sekci Střediska podpory poradenských služeb.

Projekty

Akreditované vzdělávací programy

Ukončený projekt

NVF o. p. s. je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. V letech 2007 – 2011 pod číslem 2007/118-I. Od 8. 6. 2011 pod číslem 2011/0498-I.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Ukončený projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.

Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Ukončený projekt

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.