Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce

Od 1. září 2009 do 30. června 2011

Kontaktní osoba: Ing. Alena Valečková

Cíle projektu:

1) Oblast VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávat nové pracovníky a dobrovolníky a zaměřit se na specifika TP a práce v NZDM
Vzdělávat pracovníky pomocí výcvikových sebezkušenostních kurzů
Vzdělávat pracovníky v přímé práci v nových pracovních metodách, tak aby služby byly
efektivnější v přínosu pro klienty
Vzdělávat management v nízkoprahových službách v dovednostech řízení projektů,
finančního řízení, řízení lidských zdrojů
Vzdělávat management v používání nástrojů řízení, evidenčních programů, PR, krizového
managementu, fundraisingu
Vzdělávat odborníky-lektory v lektorských dovednostech

2) Oblast PODPORY
Podporovat pracovníky v přímé práci pomocí metod intervizního setkávání pracovníků na
vybraná témata (obtížný klient, agresivní klient, překážky v navázání kontaktu)
Podporovat pracovníky v přímé práci pomocí zkušenostního setkání zaměřeného na podporu prevence vyhoření (metody týmové spolupráce, zážitkové pedagogiky, podpůrné vrstevnické skupiny)
Podporovat pracovníky managementu metodou intervizního setkávání pracovníků na vybraná témata (konflikt v týmu, konfliktní pracovník, jednání s nadřízeným, dovednost chválit)
Podporovat pracovníky managementu pomocí zkušenostního setkání zaměřeného na podporu prevence vyhoření (metody týmové spolupráce, zážitkové pedagogiky, podpůrné vrstevnické skupiny)
Podporovat odborníky-lektory v lektorských dovednostech
Podporovat odborníky-lektory v lektorských dovednostech pomocí náslechů a předávání
lektorovaných témat

Cílové skupiny:

Projekt je určen pro čtyři skupiny pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a
Terénní práce s působností v Hlavním městě Praze. Jedná se o:
dobrovolníky,
pracovníky v přímé péči,
management,
odborníky.

 

 

Realizační tým:

Cekas