Projekt OPPA II.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ II.

CZ.2.17/1.1.00/34223
Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy.

Byl koncipován jako 20 měsíční a jeho realizace byla zahájena 1. února 2012.

Realizace projektu byla úspěšně zakočena 30.9.2013.

Cílem projektu bylo rozšíření portfólia odborných znalostí,  zvýšení kvality práce a produktivity zaměstnanců cílové skupiny. Tu tvořili zaměstnanci starší 50 let, mladší 30 let a zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené  a do 1 roku od ukončení mateřské/rodičovské dovolené. Prostřednictvím projektu získala cílová skupina široké spektrum znalostí a dovedností, rozšířila své klíčové kompetence a zlepšila kvalitu a produktivitu své práce.

Konkrétní přínosy pro zaměstnance  spočívají v/ve:

  1. zvýšení/rozšíření odborné kvalifikace – možnost podílet se na náročnějších nebo z hlediska odbornosti jinak než dosud zaměřených projektů a zakázek
  2.  zlepšení znalostí a dovedností v oblasti obchodu a marketingu – bude znamenat více obchodních příležitostí
  3.  zvýšení profesionality a efektivity práce na projektech a zakázkách – posílení pozice v rámci organizace
  4. rozšíření kompetencí v IT – zvládnutí práce nejen ve standardních kancelářských aplikacích na pokročilé uživatelské úrovni, která je dnes běžně požadována, ale i rozšíření znalostí ve specifičtějším prostředí, což není u pracovníků mimo obor IT příliš časté
  5. zlepšení komunikačních dovedností – pozitivně se odrazí v rámci naší organizace  i navenek, především v jednání s obchodními partnery
  6.  přenosu zkušeností mezi „starší“ a „mladší“ generací pracovníků – oboustranný přínos a vzájemná inspirace, rovněž se pozitivně odrazí ve firemní kultuře
  7.  významné a v takové míře dosud nerealizované podpoře matek na MD/RD – bude znamenat nejen zvýšení odbornosti, ale zároveň i vítané obnovení utlumených sociálních vazeb v důsledku mateřství

Díky získaným znalostem a dovednostem se značně rozšířil osobní odborný potenciál a z vyškolených osob se stali odborníci, o které bude na trhu práce zájem (nejen) na území hl.m. Prahy. 

Další informace o projektu Vám ochotně poskytnou: 

Lenka Mančalová (vedoucí projektu) – mancalova@nvf.cz

Hana Kuželková (projektová manažerka) – kuzelkova@nvf.cz