Projekt "Hrajeme si s příběhy" - nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

Od 1. ledna 2014 do 31. července 2016

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Zahradníková

CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. získal spolu s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika projekt z malého grantového schématu programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež v rámci EHP fondů 2009 – 2014.
Cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí participaci dítěte na
rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. 
Více o projektu zde.
 

Realizační tým:

Cekas

Seminář "Hrajeme si s příběhy"

23. června 2016 se uskutečnil závěrečný seminář v rámci projektu Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů. Semináře se zúčastnili pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskových organizací a inspektoři sociálně právní ochrany dětí z celé České republiky. Projekt realizoval CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. společně s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika.
 
 

Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy"

31. 7. 2016 jsme ukončili dvouletý projekt financovaný z EHP Norsko „Hrajeme si s příběhy“ – nová metoda pro zapojení  dítěte do rozhodovacích procesů, který NVF o. p. s. realizoval společně s HoSt Home-Start Česká republika