Fundraisingový účet NVF, o.p.s.

Darujte a podpořte naši činnost

Bankovní účet č. 141890588/0100

vedený u Komerční banky, a.s

Velice děkujeme za jakoukoli výši podpory,

Národní vzdělávací fond, o.p.s.