Odborný seminář "Škola základ života", 21. května 2018

Srdečně zveme všechny zájemce na odborný seminář s názvem Škola základ života. Seminář je připravován NVF ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a uskuteční se dne 21. května 2018 v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Celetné ulici č. 20, Praha 1.

Seminář je určen všem, kteří si chtějí vyslechnout zajímavé postřehy k budoucnosti vzdělávání, k souvislostem z historie a výhledům lidstva do budoucnosti, k vlivu technologií na směřování mládeže k odbornému vzdělávání atd. Cílem semináře je představit zásadní současné a budoucí výzvy, před kterými stojí společnost, poskytnout školám klíčové informace související se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskuzi o směřování a přípravě mladých lidí pro měnící se svět.

Bližší informace včetně online přihlášky naleznete na webových stránkách konference http://konferen­ce.vaseprofese­.cz/. Srdečně vás zveme k účasti.