Mgr. Anna Krčková

Anna Krčková pracuje jako analytička v Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání. Vystudovala sociologii se zaměřením na aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti dále studuje softwarové inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT. Podílí se na mnoha projektech řešených Národní observatoří, zejména na přípravě a analýze dat. Dále se podílí například na administraci webů, programování dotazníků a je rovněž spoluautorkou několika odborných článků.

Email:krckova@nvf.cz
Telefon:+420 224 500 541