Akreditované vzdělávací programy

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Zahradníková

Aktuálně nabízíme tyto vzdělávácí programy:

  • Vzdělávání klíčových pracovníků
  • Standardy v kostce
  • Ochrana práv osob
  • Úvod do plánování služby
  • Personální standardy
  • Vedení dokumentace, vyřizování stížností

 

Dále má NVF o.p.s. akreditované programy:

  • Úvod do problematiky PR a fundraisingu
  • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby (Rozsah: 160 vyučovacích ho­din)

  • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb (Rozsah: 102 vyučovacích ho­din)

  • Úvod do problematiky PR a fundraisingu
  • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby (Rozsah: 160 vyučovacích ho­din)

  • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb (Rozsah: 102 vyučovacích ho­din)

  • Řízení kvality v sociálních službách (Rozsah: 64 vyučovacích ho­din)

Více informací na webových stránkách CEKAS

 

    Realizační tým:

    Cekas

    CEKAS - start nového projektu

    CEKAS zahájí 1. října 2013 realizaci projektu „Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina 2013 – 2015“ a rozšíří vzdělávací aktivity poskytované od roku 2005 pro krajská zařízení na poskytovatele obecní, městské a neziskové.