Akreditované vzdělávací programy

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Zahradníková

Aktuálně nabízíme tyto vzdělávácí programy:

 • Vzdělávání klíčových pracovníků
 • Standardy v kostce
 • Ochrana práv osob
 • Úvod do plánování služby
 • Personální standardy
 • Vedení dokumentace, vyřizování stížností

 

Dále má NVF o.p.s. akreditované programy:

 • Úvod do problematiky PR a fundraisingu
 • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby (Rozsah: 160 vyučovacích ho­din)

 • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb (Rozsah: 102 vyučovacích ho­din)

 • Úvod do problematiky PR a fundraisingu
 • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby (Rozsah: 160 vyučovacích ho­din)

 • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb (Rozsah: 102 vyučovacích ho­din)

 • Řízení kvality v sociálních službách (Rozsah: 64 vyučovacích ho­din)

Více informací na webových stránkách CEKAS

 

  Realizační tým:

  Cekas

  CEKAS - start nového projektu

  CEKAS zahájí 1. října 2013 realizaci projektu „Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina 2013 – 2015“ a rozšíří vzdělávací aktivity poskytované od roku 2005 pro krajská zařízení na poskytovatele obecní, městské a neziskové.